Đóng

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Cua Rang muối

Khi Xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: Răng yếu.

Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:

  • Cua rang muối thật đó mẹ.

Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gấp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:

  • Còn răng đâu mà ăn?!

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

Chụp bầu giá rẻ hcm

 

Hotline 0932640437
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay