Ảnh Manip là gì ?

Ảnh Manip là gì ?   Ảnh Manip hay Photo Manipulation  là thể loại ảnh được tạo ra từ cắt ghép ảnh sử dụng kỹ thuật đồ họa. Ảnh Manipulation đòi hỏi người thiết kế cần có kỹ thuật photoshop thuần thục, trí tưởng tượng phong phú, khả năng kết hợp nhiều công cụ và một kho stock ảnh […]

Đọc thêm